Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

Ne vše, na čem musíme pracovat, máme na dosah. Jsou chvíle, kdy potřebujeme malou pomoc. Někdy se volí žebříky, jindy pevná lešení a jindy mobilní zařízení, jako jsou zvedací plošiny (označované také jako kloubové plošiny) a nůžkové zvedáky. Kurz bude zaměřen na bezpečnou práci s touto poslední kategorií. Při používání jakéhokoli zařízení pro přístup k práci ve výškách je naším hlavním zájmem bezpečnost. Když jsme nad zemí, mohou nastat pády, pokud nebudeme opatrní. Statistiky trvale ukazují, že pády z výšky patří mezi hlavní příčiny úmrtí na pracovišti. Mnoho dalších smrtelných úrazů je způsobeno elektrickým proudem a kontaktem s venkovním strojním zařízením. Vyšetřování těchto incidentů naznačuje, že opatrnost ve výškách není jen zdravým rozumem. Provoz mobilního zařízení ve vysokých nadmořských výškách může být riskantní a pro správná rozhodnutí potřebujete dobré návyky a dobré informace.

PRICE: $ 24.95 DURATION: 26 min LANGUAGE: Czech CEU: CEU 0.0 SKU: SKU-1908
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Why Us?

LOWEST PRICE GUARANTEED

FREE STUDY GUIDE

DOWNLOADABLE CERTIFICATE

BULK REGISTRATIONS

24/7 CUSTOMER SUPPORT

COMPLETE ONLINE

Course Outline

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

 • 1. Úvod    

 • 2. Základy mobilního týmu    

 • 3. Příčiny nehod a preventivní opatření    

 • 4. Před připojením k týmu    

 • 5. Na staveništi    

 • 6. Na plošině nebo v koši    

 • 7. Katapult a převrácení    

 • 8. Vypadni nebo udeř    

 • 9. Závěr    

Learning Objectives

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

 • Určete různé typy mobilního vybavení, které můžete použít, když je vaše práce mimo dosah.
 • Před použitím vysvětlete důležitost kontroly výtahu a místa.
 • Rozpoznejte příčiny pádů z mobilního zařízení.
 • Popište opatření, která vám pomohou zabránit pádům, převrácení a katapultování.
 • Zjistěte nebezpečí, jako je kontakt s elektrickým vedením nebo jiným pohybujícím se zařízením.

Our Reviews

Lynette Maria @ White Construction GroupThe graphics and training are easy to navigate and great graphics.

Sarah Martin @ Advanced Construction TechnologiesExtremely helpful and quick to respond.

Stefan Johnson @ StreimerYour website is very user friendly and great to work with. The live chat system is very quick and very effective.

Miguel Perez @ CIPPCO IncorporatedVery helpful service.

Mary Buchaklian @ Southport Heating & PlumbingYour service has been great and very responsive when I have needed help or had to add on any additions to the trainings I purchased.

Patrick Farrell @ Farrell Electric CompanyI rate you guys as a Five! You provide excellent service.

Bardette Grim @ Fickett Structural SolutionsReally great rates. Simple sign-up process and easy to assign training to employees. Quick response time if any help is needed.

Myles Laven @ RbA Des MoinesIt was great, Allowed the employees to go at their own pace.Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

ENROLL NOW $24.95