Special Sale
Special Sale on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

Ne vše, na čem musíme pracovat, máme na dosah. Jsou chvíle, kdy potřebujeme malou pomoc. Někdy se volí žebříky, jindy pevná lešení a jindy mobilní zařízení, jako jsou zvedací plošiny (označované také jako kloubové plošiny) a nůžkové zvedáky. Kurz bude zaměřen na bezpečnou práci s touto poslední kategorií. Při používání jakéhokoli zařízení pro přístup k práci ve výškách je naším hlavním zájmem bezpečnost. Když jsme nad zemí, mohou nastat pády, pokud nebudeme opatrní. Statistiky trvale ukazují, že pády z výšky patří mezi hlavní příčiny úmrtí na pracovišti. Mnoho dalších smrtelných úrazů je způsobeno elektrickým proudem a kontaktem s venkovním strojním zařízením. Vyšetřování těchto incidentů naznačuje, že opatrnost ve výškách není jen zdravým rozumem. Provoz mobilního zařízení ve vysokých nadmořských výškách může být riskantní a pro správná rozhodnutí potřebujete dobré návyky a dobré informace.

PRICE
$ 24.95
DURATION
26 min
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1908
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

 • 1. Úvod    

 • 2. Základy mobilního týmu    

 • 3. Příčiny nehod a preventivní opatření    

 • 4. Před připojením k týmu    

 • 5. Na staveništi    

 • 6. Na plošině nebo v koši    

 • 7. Katapult a převrácení    

 • 8. Vypadni nebo udeř    

 • 9. Závěr    

Learning Objectives

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

 • Určete různé typy mobilního vybavení, které můžete použít, když je vaše práce mimo dosah.
 • Před použitím vysvětlete důležitost kontroly výtahu a místa.
 • Rozpoznejte příčiny pádů z mobilního zařízení.
 • Popište opatření, která vám pomohou zabránit pádům, převrácení a katapultování.
 • Zjistěte nebezpečí, jako je kontakt s elektrickým vedením nebo jiným pohybujícím se zařízením.

Our Reviews

Aerial and Scissor Lifts - Global (Czech)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews