New Year Sale 2023
New Year Sale 2023 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Effective Supervision (Thai)

Effective Supervision (Thai)

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบันคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร การดูแลทรัพยากรนี้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อความสำเร็จ หลักสูตรนี้นำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เพิ่งเข้าสู่บทบาทการบังคับบัญชาเปลี่ยนไปสู่ความรับผิดชอบใหม่ในขณะเดียวกันก็ให้การทบทวนที่ดีสำหรับหัวหน้างานที่มีประสบการณ์มากขึ้น

PRICE
$ 24.95
DURATION
36 min
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2141
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Effective Supervision (Thai)

 • 1. บทนำ    

 • 2. - ภาพรวม    

 • 3. ความสำคัญและบทบาทของหัวหน้างาน    

 • 4. - ความสำคัญของหัวหน้างาน    

 • 5. - บทบาทการกำกับดูแล    

 • 6. - กิจกรรมการเรียนรู้: อะไรคือความแตกต่าง?    

 • 7. ทัศนคติ    

 • 8. - สองกุญแจสู่การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล    

 • 9. - การตรวจสอบความรู้: ทัศนคติ    

 • 10. - ส่วนประกอบของทัศนคติ    

 • 11. การเปลี่ยนเป็นหัวหน้างาน    

 • 12. - การเปลี่ยนเป็นบทบาทการกำกับดูแล: คำแนะนำที่เป็นประโยชน์    

 • 13. รูปแบบการกำกับดูแล    

 • 14. - เจ็ดรูปแบบการกำกับดูแล    

 • 15. - ข้อควรพิจารณา    

 • 16. - เผด็จการ    

 • 17. - ตัวเปิดใช้งาน    

 • 18. - ตรวจสอบ / ข้อเสนอแนะ    

 • 19. - เจ็ดรูปแบบการกำกับดูแล    

 • 20. - การตรวจสอบความรู้ 1: รูปแบบการกำกับดูแล    

 • 21. - การตรวจสอบความรู้ 2: รูปแบบการนิเทศ (ต่อ)    

 • 22. - การตรวจสอบความรู้ 2: รูปแบบการนิเทศ (ต่อ)    

 • 23. - การตรวจสอบความรู้ 3: รูปแบบการนิเทศ (ต่อ)    

 • 24. - การตรวจสอบความรู้: รูปแบบการกำกับดูแล (ต่อ)    

 • 25. ส่วนประกอบการจัดการ    

 • 26. - ส่วนประกอบการจัดการ    

 • 27. - แรงจูงใจ    

 • 28. - อะไรเป็นแรงจูงใจให้พนักงานของคุณ?    

 • 29. - ห้ากุญแจสำคัญในการกระตุ้นพนักงาน    

 • 30. - ความรับผิดชอบ    

 • 31. - ส่งมอบบทวิจารณ์ที่มีประสิทธิภาพ    

 • 32. - กุญแจหกประการในการสร้างวินัย    

 • 33. - การรับรู้    

 • 34. - การสื่อสาร    

 • 35. - กิจกรรมการเรียนรู้: องค์ประกอบการจัดการ    

 • 36. สรุป    

 • 37. - สรุป    

Learning Objectives

Effective Supervision (Thai)

 • ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทต่างๆที่หัวหน้างานเล่น
 • ระบุข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
 • อธิบายวิธีการเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
 • ระบุรูปแบบการกำกับดูแล 7 แบบและทำความเข้าใจว่าจะใช้เมื่อใดและอย่างไร
 • อธิบายวิธีจัดการให้ดีขึ้นโดยใช้แรงจูงใจความรับผิดชอบการรับรู้และการสื่อสาร

Our Reviews

View All

Effective Supervision (Thai)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews