Year End Sale 2022
Year End Sale 2022 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Hexavalent Chromium - International (Thai)

Hexavalent Chromium - International (Thai)

คุณเคยทำงานเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรมหรือไม่? วิธีการทำโครเมียมหรือหลอมโลหะโครเมียม? นี่เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนที่อาจทำให้คุณได้รับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงรวมถึงมะเร็ง โครเมียมเป็นองค์ประกอบที่พบได้ในผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่คุณสัมผัสทุกวัน ตัวอย่างเช่นคำว่า "โครเมียม" อาจทำให้คุณนึกถึงโลหะและสีโครเมี่ยม เมื่อโครเมียมสัมผัสกับความร้อนอาจกลายเป็นโครเมียมเฮกซะวาเลนต์หรือที่เรียกว่าโครเมียมเฮกซะวาเลนต์หรือ CrVI สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่าโครเมียมเฮกซะวาเลนต์คืออะไรและจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรเพื่อที่คุณจะได้ปกป้องสุขภาพของคุณ

PRICE
$ 24.95
DURATION
24 min
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2159
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Hexavalent Chromium - International (Thai)

  • 1. บทนำ    

  • 2. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ    

  • 3. ที่พบ Hexavalent Chromium    

  • 4. ใครสามารถเปิดเผยได้    

  • 5. การป้องกันและควบคุมการสัมผัส    

  • 6. สรุป    

Learning Objectives

Hexavalent Chromium - International (Thai)

  • ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
  • ระบุตำแหน่งที่พบโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
  • สังเกตว่าใครบ้างที่อาจสัมผัสกับโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
  • เรียกคืนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันและควบคุมการสัมผัสโครเมียมเฮกซะวาเลนต์

Our Reviews

View All

Hexavalent Chromium - International (Thai)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews