Year End Sale 2022
Year End Sale 2022 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Machine Guarding (Czech)

Machine Guarding (Czech)

Pokud pracujete se stroji a zařízením delší dobu, bezpochyby si všimnete, že na nich obvykle mají stráže. Je možné, že si o těchto strážcích myslíte, že jsou pro vaši práci spíše překážkou, než ochranným zařízením pro vaši bezpečnost. Vezměme si například případ pracovníka, který potřeboval vyčistit svůj stroj. Měl potíže se dostat ke komponentám stroje, a tak rychle odstranil ochranný kryt, který měl v úmyslu vrátit zpět, až bude hotový. Když čistil, ruka mu sklouzla a nakonec si odřízl vlastní prst. Na stráže si zvykl natolik, že jejich účel považoval za samozřejmost. Nebyli na místě, aby mu bránili v efektivní práci - byli na místě, aby ho CHRÁNILI. Váš zaměstnavatel nechce, aby se vám něco takového stalo! Proto se účastníte tohoto školení - abyste se mohli dozvědět o typech nebezpečí stroje kolem vás a ochranných krytech, které jsou k dispozici a jsou na místě, aby vás udržely v bezpečí.

PRICE
$ 24.95
DURATION
24 min
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1942
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Machine Guarding (Czech)

 • 1. Úvod    

 • 2. Předpisy a požadavky    

 • 3. Nebezpečí mechanického vybavení    

 • 4. Ochranná opatření    

 • 5. Bezpečnostní zařízení    

 • 6. Další ochranná opatření    

 • 7. Inspekce    

 • 8. Závěr    

Learning Objectives

Machine Guarding (Czech)

 • Zjistěte mechanická nebezpečí společná pro všechny stroje.
 • Rozpoznejte typy ochranných krytů používaných k ovládání nebezpečí stroje.
 • Rozpoznejte různé typy bezpečnostních zařízení používaných k řízení nebezpečí stroje.
 • Popište další ochranná opatření, která lze použít k minimalizaci rizika úrazu souvisejícího se strojem.

Our Reviews

View All

Machine Guarding (Czech)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews