Special Sale
Special Sale on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Office Safety - International (Polish)

Office Safety - International (Polish)

Chociaż wypadki z udziałem personelu biurowego na ogół zdarzają się rzadziej niż nieszczęśliwe wypadki pracowników przemysłowych, nadal zdarzają się i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Złamanie kości powstałe w wyniku upadku w biurze kosztuje tyle samo, co leczenie złamania kości spowodowanego upadkiem rośliny. Chociaż większość obrażeń w biurze nie jest poważnych, nawet niewielkie obrażenia mogą spowodować utratę dni pracy, co zakłóca normalną pracę. Praca w biurze wiąże się z szeregiem problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Oprócz oczywistych zagrożeń, takich jak śliskie podłogi lub otwarta szuflada na dokumenty, nowoczesne biuro może również zawierać zagrożenia, takie jak słabe oświetlenie, hałas, źle zaprojektowane meble, chemikalia oraz sprzęt i maszyny emitujące gazy i opary. Za bezpieczeństwo w biurze odpowiada każdy. Obejmuje dwa główne czynniki: po pierwsze, musisz zrozumieć, co możesz zrobić, aby zachować bezpieczeństwo w pracy; po drugie, musisz wiedzieć, jak poprawić niebezpieczne warunki. Ten kurs dostarczy Ci informacji potrzebnych do bezpieczniejszej pracy w biurze.

PRICE
$ 24.95
DURATION
40 min
LANGUAGE
Polish
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2089
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Office Safety - International (Polish)

 • 1. Wprowadzenie    

 • 2. Typowe zagrożenia biurowe    

 • 3. Parkingi    

 • 4. Sytuacja awaryjna    

 • 5. Właściwe techniki podnoszenia    

 • 6. Zgłaszanie kontuzji    

 • 7. Utrzymanie zdrowego stylu życia    

 • 8. ŚOI    

 • 9. Bezpieczeństwo w miejscu pracy    

 • 10. Wniosek    

Learning Objectives

Office Safety - International (Polish)

 • Zidentyfikuj typowe zagrożenia biurowe, na które napotykają pracownicy biurowi, w tym ryzyko poślizgnięcia się, potknięcia i upadku, zagrożenia związane z narzędziami i sprzętem oraz zagrożenia elektryczne i łatwopalne.
 • Weź udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji na temat zagrożeń i korzystaj z kart charakterystyki i etykiet, aby dowiedzieć się o zagrożeniach związanych z materiałami, z którymi pracujesz.
 • Opisz działania, jakie należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej w biurze.
 • Stosuj odpowiednie techniki podnoszenia i zastanów się, jak zminimalizować ryzyko skręcenia i nadwyrężenia.
 • Zdefiniuj proces zgłaszania urazu i określ, kiedy należy zgłosić uraz.
 • Wyjaśnij, w jaki sposób zdrowy styl życia, w tym rozsądne odżywianie, ćwiczenia fizyczne i powstrzymywanie się od palenia, może zmniejszyć ryzyko urazów i chorób.
 • Wymień odpowiednie środki ochrony osobistej, których należy używać podczas odwiedzania miejsc poza biurem.
 • Opisz wspólne zasady bezpieczeństwa.

Our Reviews

Office Safety - International (Polish)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews