New Year Sale 2023
New Year Sale 2023 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Pre-Job Briefings (Czech)

Pre-Job Briefings (Czech)

Každý den po celém světě probíhá práce. S tímto typem práce je spojeno mnoho rizik a je zapotřebí mnoho různých bezpečnostních opatření v závislosti na tom, co se provádí, a také na tom, kde a kdo je provádí. Jak zajistíte, aby všichni zúčastnění věděli, co se stane a co musí udělat, aby při práci nedošlo ke zranění? Je zřejmé, že pracovníci musí být vyškoleni, aby věděli, jak správně vykonávat svou práci a jak bezpečně pracovat kolem pracovních rizik. Samotné dobré školení je však nepřipraví na měnící se podmínky, kterým v práci budou čelit. Proto jsou briefingy před přijetím do zaměstnání tak důležité, a proto dnes absolvujete toto školení.

PRICE
$ 14.95
DURATION
7 min
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1950
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Pre-Job Briefings (Czech)

  • 1. Úvod    

  • 2. Definice a výskyt    

  • 3. Provádění a dokumentace    

  • 4. Závěr    

Learning Objectives

Pre-Job Briefings (Czech)

  • Co je briefing před zahájením práce.
  • Když se to stane.
  • Co pokrývá.
  • Kdo to vede.
  • Jak by to mělo být dokumentováno.

Our Reviews

View All

Pre-Job Briefings (Czech)

ENROLL NOW $14.95
Customer Reviews