Special Sale
Special Sale on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Pre-Job Briefings (Thai)

Pre-Job Briefings (Thai)

ทุกวันทั่วโลกมีงานเกิดขึ้น มีความเสี่ยงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้และจำเป็นต้องมีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันหลายประการขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังดำเนินการรวมถึงสถานที่และผู้ที่ดำเนินการ คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและต้องทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บขณะทำงาน เห็นได้ชัดว่าคนงานต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้รู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้องและวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับความเสี่ยงในงาน แต่การฝึกอบรมที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ได้เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาจะต้องเผชิญในงาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการบรรยายสรุปงานจึงมีความสำคัญและนั่นคือเหตุผลที่คุณเข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้

PRICE
$ 14.95
DURATION
7 min
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2177
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Pre-Job Briefings (Thai)

  • 1. บทนำ    

  • 2. ความหมายและการเกิดขึ้น    

  • 3. การดำเนินการและการจัดทำเอกสาร    

  • 4. สรุป    

Learning Objectives

Pre-Job Briefings (Thai)

  • การบรรยายสรุปก่อนงานคืออะไร
  • เมื่อมันเกิดขึ้น
  • ครอบคลุมอะไรบ้าง
  • ใครเป็นผู้ดำเนินการ
  • ควรจัดทำเป็นเอกสารอย่างไร

Our Reviews

Pre-Job Briefings (Thai)

ENROLL NOW $14.95
Customer Reviews