New Year Sale 2023
New Year Sale 2023 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Reporting (Data Entry) - Global (Thai)

Reporting (Data Entry) - Global (Thai)

คุณจัดทำเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบระหว่างการสังเกตการณ์และการสืบสวนเหตุการณ์อย่างไร วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือรายงาน! เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของรายงานตลอดจนลักษณะของรายงานที่ดี ผู้เรียนในอุดมคติ ได้แก่ ผู้จัดการหัวหน้างานกรรมการความปลอดภัย

PRICE
$ 24.95
DURATION
22 min
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2181
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Reporting (Data Entry) - Global (Thai)

  • 1. บทนำ    

  • 2. ควรทำรายงานเมื่อใด    

  • 3. ประโยชน์ของการรายงาน    

  • 4. รายงานที่มีประสิทธิภาพ    

  • 5. สรุป    

Learning Objectives

Reporting (Data Entry) - Global (Thai)

  • รู้ว่าเมื่อใดควรทำรายงานให้เสร็จ
  • ตระหนักถึงประโยชน์ของการบันทึกการสังเกตและเหตุการณ์ต่างๆ
  • รู้ลักษณะของรายงานที่มีประสิทธิภาพ

Our Reviews

View All

Reporting (Data Entry) - Global (Thai)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews