New Year Sale 2023
New Year Sale 2023 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Trending and Analysis - Global (Polish)

Trending and Analysis - Global (Polish)

Nie możesz stale się doskonalić, jeśli nie będziesz stale oceniać swoich wyników. Najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa jest realizacja planów, a następnie analiza wyników, aby sprawdzić, czy jest miejsce na poprawę. Weź udział w tym kursie, aby dowiedzieć się, jakie dane należy przeanalizować, co mogą one Ci powiedzieć i jak możesz podjąć dalsze działania. Idealnymi uczniami są menedżerowie, przełożeni i członkowie komisji ds. Bezpieczeństwa.

PRICE
$ 24.95
DURATION
24 min
LANGUAGE
Polish
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2106
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Trending and Analysis - Global (Polish)

  • 1. Wprowadzenie    

  • 2. Zarządzanie incydentami    

  • 3. Wskaźniki    

  • 4. Kontynuacja    

  • 5. Podsumowanie    

Learning Objectives

Trending and Analysis - Global (Polish)

  • Rozpoznaj znaczenie pomiaru skuteczności systemów zarządzania incydentami.
  • Zdefiniuj wskaźniki opóźniające i wyprzedzające.
  • Przypomnij sobie najlepsze praktyki dotyczące kontynuacji działań naprawczych.

Our Reviews

View All

Trending and Analysis - Global (Polish)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews