SAVING STARTS FROM $40 ENROLL NOW

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Czech)

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Czech)

Existuje řada způsobů, jak zabránit chemickým expozicím. Například přechod na bezúdržbové baterie snižuje riziko vystavení působení kyseliny sírové, které může nastat při údržbě baterií. Nosit osobní ochranné prostředky nebo OOP, jako jsou obličejové štíty, ochranné brýle nebo brýle a zástěra, může dále chránit pokožku a oči před vystavením chemikáliím, pokud by došlo k náhodnému uvolnění. Bohužel, bez ohledu na to, kolik preventivních opatření přijmete, vždy existuje určité riziko expozice. Pokud jste byli vystaveni působení chemikálií, můžete k vypláchnutí nečistot z očí, obličeje nebo těla použít oční a nouzové sprchy. Oční výplachy a nouzové sprchy jsou formou vybavení první pomoci, které můžete použít v případě nehody. Pamatujte, že nenahrazují bezpečnostní opatření a správnou pracovní praxi. Váš zaměstnavatel je odpovědný za zajištění dostupnosti výplachů očí a nouzových sprch, pokud existuje možnost, že budete vystaveni korozivním látkám, silným dráždivým látkám a jiným škodlivým chemikáliím.

PRICE
$ 24.95
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1961
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)

Course Outline

  • 1. Úvod    

  • 2. Důležitost výplachů očí a nouzových sprch    

  • 3. Rozpoznávání zanedbávání    

  • 4. Oprava problémů    

  • 5. Osvědčené postupy    

  • 6. souhrn    

Learning Objectives

  • Zjistěte, proč je důležité mít rychlý a snadný přístup k výplachům očí a nouzovým sprchám.
  • Rozpoznávejte oplachování očí a nouzové sprchování.
  • Zjistěte, jak opravit běžné problémy s výplachem očí a nouzovou sprchou.
  • Vysvětlete, jak bezpečně používat výplachy očí a nouzové sprchy.

Our Reviews

View All
Enroll Now
Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Czech)
$24.95
Customer Reviews