Special Sale
Special Sale on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Fire Extinguisher Safety (Czech)

Fire Extinguisher Safety (Czech)

Představte si, že na vašem pracovišti je oheň. Víte, zda byste to měli zkusit bojovat nebo uprchnout z budovy? Takové rozhodnutí může změnit život a smrt. Musíte být schopni udělat správnou volbu. Ale nemůžete tak učinit bez správných znalostí. Musíte znát nebezpečí hašení požárů a omezení přenosných hasicích přístrojů. Proto se účastníte tohoto kurzu. Naším cílem je zajistit, aby v případě požáru na vašem pracovišti přesně věděli, co dělat, abyste zůstali v bezpečí.

PRICE
$ 24.95
DURATION
18 min
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1920
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Fire Extinguisher Safety (Czech)

 • 1. Úvod    

 • 2. Bojovat nebo uprchnout?    

 • 3. Prvky ohně    

 • 4. Typ požáru a reakce    

 • 5. Metoda PASS    

 • 6. Péče a školení    

 • 7. souhrn    

Learning Objectives

Fire Extinguisher Safety (Czech)

 • Rozhodněte se, kdy bojovat nebo uprchnout.
 • Připomeňme si tři prvky potřebné k založení a udržení ohně.
 • Vyberte vhodné hasicí přístroje pro různé typy požárů.
 • Připomeňme, jak používat metodu PASS k ovládání hasicích přístrojů.
 • Připomeňte si obecné pokyny, jak kontrolovat a udržovat hasicí přístroje.
 • Určete osvědčené postupy pro praktický výcvik hasicích přístrojů.

Our Reviews

Fire Extinguisher Safety (Czech)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews