FREE SIGN UP TODAY CLICK HERE

Fire Watch (Czech)

Fire Watch (Czech)

Atény, Řecko. Pracovníci v dřevařském závodě odstavili jeden z několika postřikovacích systémů v závodě a odstranili dopravník. Když řezali šrouby z dopravníku svařovacím zařízením, některé jiskry prošly trhlinami v podlaze a přistály v pilinách níže. Jiskry doutnaly po dobu 3 hodin, aniž by si toho všimli zaměstnanci údržby, kteří byli jedinými lidmi, kteří v závodě zůstali. Oheň se rozšířil, což mělo za následek celkovou ztrátu skladovacích a skladovacích budov. New Orleans, Louisiana, Spojené státy. Dodavatel instalovající nové výtahové zařízení v kancelářské budově způsobil v důsledku řezání a svařování řadu požárů. Všechny požáry byly uhaseny, nebo si to alespoň mysleli zaměstnanci dodavatele. Když však zaměstnanci odešli na den, zbyl nekontrolovaný další oheň. Budova byla zničena. Šanghaj, Čína. Svářeč, který měl na sobě vícevrstvý antikontaminační oděv, bavlněné kombinézy a celoobličejový respirátor, nepoznal, že hoří a byl smrtelně upálen. Co mají všechny tyto události společné? Všechny se objevily v důsledku horkých prací - řezání, svařování a dalších prací, při nichž se vytváří teplo a jiskry - které probíhaly bez adekvátního ohně. Mnoho pojišťoven uvádí, že ztráty horkou prací patří mezi hlavní příčiny ztrát u nemovitostí, které pojišťují. To není překvapující: oheň může velmi rychle poškodit. Co může být překvapivé, je zpráva, že většině - ne-li všem - horkým pracovním událostem lze zcela předcházet. A řádné vedení protipožárních hodinek je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak zajistit bezpečnost pracovníků během horkých prací a zabránit poškození a zničení majetku.

PRICE
$ 24.95
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)

Satisfied CustomersOur Reviews

View All

Course Outline

 • 1. Úvod    

 • 2. Definice a standardy    

 • 3. Horké pracovní oblasti a bezpečnostní opatření    

 • 4. Odpovědnost za horkou práci    

 • 5. Zvláštní situace    

 • 6. Závěr    

Learning Objectives

 • Pochopte nebezpečí, která představuje horká práce.
 • Popište, kde je a není povolena horká práce.
 • Určete bezpečnostní opatření potřebná k přípravě oblasti pro práci za tepla.
 • Vysvětlete roli a povinnosti strážce požáru.
 • Připomeňte si odpovědnosti dalších osob zapojených do horké práce.
 • Zjistěte, jaké nouzové postupy je třeba zavést pro horkou práci.

  VIDEO TESTIMONIAL  Group Discount for Corporate Accounts

  Enroll Now
  Fire Watch (Czech)
  $24.95

  Join our mailing list

  Get announcements, industry updates and promotional offers.

  Customer Reviews