New Year Sale 2023
New Year Sale 2023 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Hand and Power Tool Safety (Czech)

Hand and Power Tool Safety (Czech)

Toto školení se zaměřuje na důležitost bezpečnosti ručního a elektrického nářadí a preventivní opatření, která musíte učinit, abyste při práci s těmito nástroji zůstali v bezpečí. Podíváme se na statistiky týkající se poranění rukou a elektrickým nářadím, prozkoumáme některá rizika s nimi spojená a prozkoumáme opatření, která můžete podniknout, abyste zvýšili svoji bezpečnost při jejich používání. Uznání nebezpečných postupů a provedení příslušných preventivních opatření jsou nástrojem k udržení bezpečnosti nástroje a snížení rizika poranění. I když nepoužíváte ruční a elektrické nářadí přímo, pokud dohlížíte nebo pracujete s ostatními, kteří používají tyto typy nástrojů, musíte pochopit rizika a preventivní opatření s nimi spojená.

PRICE
$ 24.95
DURATION
28 min
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1927
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Hand and Power Tool Safety (Czech)

  • 1. Úvod    

  • 2. Ruční nářadí I    

  • 3. Ruční nářadí II    

  • 4. Mechanické nástroje I    

  • 5. Mechanické nástroje II    

  • 6. Závěr    

Learning Objectives

Hand and Power Tool Safety (Czech)

  • Připomeňme si druhy poranění spojené s ručním a elektrickým nářadím.
  • Zjistěte nebezpečí spojená s ručním a elektrickým nářadím.
  • Popište obecná preventivní opatření při používání ručního a elektrického nářadí.
  • Popište konkrétní opatření, která je třeba dodržovat u různých kategorií ručního a elektrického nářadí.

Our Reviews

View All

Hand and Power Tool Safety (Czech)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews