Year End Sale 2022
Year End Sale 2022 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Hand and Power Tool Safety (Polish)

Hand and Power Tool Safety (Polish)

To szkolenie koncentruje się na znaczeniu bezpieczeństwa rąk i elektronarzędzi oraz środkach ostrożności, które należy podjąć, aby zachować bezpieczeństwo podczas pracy z tymi narzędziami. Przyjrzymy się statystykom dotyczącym urazów dłoni i elektronarzędzi, zbadamy niektóre związane z nimi zagrożenia i zbadamy środki ostrożności, które możesz podjąć, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas ich używania. Rozpoznanie niebezpiecznych procedur i wdrożenie odpowiednich środków ostrożności ma zasadnicze znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa narzędzia i zmniejszenia ryzyka obrażeń. Nawet jeśli nie używasz bezpośrednio narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, jeśli nadzorujesz lub pracujesz z innymi osobami, które używają tego typu narzędzi, musisz zrozumieć związane z nimi ryzyko i środki ostrożności.

PRICE
$ 24.95
DURATION
43 min
LANGUAGE
Polish
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2072
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Hand and Power Tool Safety (Polish)

  • 1. Wprowadzenie    

  • 2. Narzędzia ręczne I    

  • 3. Narzędzia ręczne II    

  • 4. Narzędzia mechaniczne I    

  • 5. Narzędzia mechaniczne II    

  • 6. Konkluzja    

Learning Objectives

Hand and Power Tool Safety (Polish)

  • Przypomnij sobie rodzaje urazów dłoni i narzędzi elektrycznych.
  • Zidentyfikuj zagrożenia związane z narzędziami ręcznymi i elektrycznymi.
  • Opisz ogólne środki ostrożności, jakie należy podjąć podczas używania narzędzi ręcznych i elektrycznych.
  • Opisz konkretne środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku różnych kategorii narzędzi ręcznych i elektrycznych.

Our Reviews

View All

Hand and Power Tool Safety (Polish)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews