Year End Sale 2022
Year End Sale 2022 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Heat Stress - Global (Czech)

Heat Stress - Global (Czech)

Pokud se účastníte tohoto kurzu, jste během své práce vystaveni teplu. V horkých dnech můžete pracovat kolem horkého zařízení nebo venku. Nebo možná pracujete ve slévárně, dole, pekárně nebo jiném horkém nebo vlhkém prostředí. Jste dostatečně blízko, že váš zaměstnavatel cítí, že je důležité, abyste věděli, jaký účinek může mít teplo na vaše tělo. Teplo může způsobit zranění a nemoci. Možná už znáte spáleniny a dehydrataci. Některé důsledky tepelného stresu mohou být ještě extrémnější. Věděli jste například, že teplo může snížit množství krve, které se dostává do vašeho mozku, do té míry, že máte špatný úsudek a riskujete nepřiměřeně? Nebo můžete dostat úpal a omdlít. Tepelný stres vás může dokonce zabít! Tento kurz vysvětlí rizika, abyste si byli vědomi příznaků a chránili sebe a své spolupracovníky.

PRICE
$ 24.95
DURATION
20 min
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1931
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Heat Stress - Global (Czech)

 • 1. Úvod    

 • 2. Jak tělo zachází s teplem    

 • 3. Zdraví a bezpečnost    

 • 4. Snižování pravděpodobnosti tepelného stresu    

 • 5. Závěr    

Learning Objectives

Heat Stress - Global (Czech)

 • Popište, jak tělo zachází s teplem.
 • Uveďte nejčastější bezpečnostní problémy spojené s teplem.
 • Vyjmenujte příznaky běžných zdravotních problémů spojených s vystavením teplu a jak s nimi zacházet.
 • Uveďte příklady způsobů, jak snížit pravděpodobnost tepelného stresu.
 • Diskutujte o zvláštních ohledech, které byste měli mít na paměti při práci v horkém prostředí.
 • Popište výhody a základní prvky psaného programu tepelných nemocí.

Our Reviews

View All

Heat Stress - Global (Czech)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews