FREE SIGN UP TODAY CLICK HERE

Integrated Systems - Achieving Organizational Excellence (Czech)

Integrated Systems - Achieving Organizational Excellence (Czech)

Optimalizace výkonu vyžaduje integrovaný, systémový přístup, který spojuje všechny kolem jasně definovaných cílů a porozumění strategiím, metodám a odpovědnostem, které těmto cílům slouží. Mnoho společností používá takový přístup ve většině oblastí svého podnikání, ale stále považují zdraví a bezpečnost za nákladová střediska, jejichž primárním účelem je splnění základních regulačních a průmyslových standardů. Dokonce i společnosti, které si cení programů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a investují do nich, často nedokážou tyto programy integrovat a optimalizovat se stejnou přísností, jakou platí pro jiné oblasti podnikání. Ve výsledku si neuvědomují plný potenciál svých programů ochrany zdraví a bezpečnosti.

PRICE
$ 24.95
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)

Satisfied CustomersOur Reviews

View All

Course Outline

 • 1. Úvod    

 • 2. Součásti    

 • 3. Osvědčené postupy    

 • 4. Implementace    

 • 5. souhrn    

Learning Objectives

 • Určete součásti integrovaného systému.
 • Určete osvědčené postupy organizace, které podporují integrované systémy.
 • Uvědomte si výhody integrovaných systémů.
 • Určete způsoby implementace nebo posílení integrovaných systémů.

  VIDEO TESTIMONIAL  Group Discount for Corporate Accounts

  Enroll Now
  Integrated Systems - Achieving Organizational Excellence (Czech)
  $24.95

  Join our mailing list

  Get announcements, industry updates and promotional offers.

  Customer Reviews