Year End Sale 2022
Year End Sale 2022 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Materials Handling and Storage (Thai)

Materials Handling and Storage (Thai)

ไม่มีใครอยากประสบอุบัติเหตุในงาน นี่คือเหตุผลที่คุณต้องตระหนักและใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน แต่มีผู้คนจำนวนมากที่ลืมเคลื่อนย้ายจัดการและจัดเก็บวัสดุที่พวกเขาใช้งานทุกวันอย่างปลอดภัยเพราะงานอาจดูธรรมดาสำหรับพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องเกี่ยวข้องจริงๆ แม้จะมีการรับรู้เช่นนี้หรืออาจเป็นเพราะเหตุนี้จึงมีอุบัติเหตุในการจัดการวัสดุหลายแสนครั้งทุกปีตั้งแต่เศษเล็กเศษน้อยบาดแผลหรือรอยขูดนิ้วมือและเท้าหรือแม้แต่การเสียชีวิต ผู้เรียนในอุดมคติคือพนักงานทุกคน

PRICE
$ 24.95
DURATION
25 min
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2170
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Materials Handling and Storage (Thai)

 • 1. บทนำ    

 • 2. อันตรายที่อาจเกิดขึ้น    

 • 3. การเคลื่อนย้ายการจัดการและการจัดเก็บวัสดุ    

 • 4. สายพานลำเลียง    

 • 5. เครนและสลิง    

 • 6. ความปลอดภัยและสุขภาพ    

 • 7. สรุป    

Learning Objectives

Materials Handling and Storage (Thai)

 • ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการและจัดเก็บวัสดุ
 • เรียกคืนวิธีการป้องกันการบาดเจ็บ
 • รู้วิธีเคลื่อนย้ายจัดการและจัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้อง
 • ระบุประเภทของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและวิธีการใช้งานเช่นเครนและรถบรรทุกอุตสาหกรรม
 • รู้หลักการด้านความปลอดภัยและสุขภาพตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

Our Reviews

View All

Materials Handling and Storage (Thai)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews