FREE SIGN UP TODAY CLICK HERE

Office Safety - International (Thai)

Office Safety - International (Thai)

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสำนักงานจะเกิดขึ้นน้อยกว่าอุบัติเหตุกับคนงานในโรงงาน แต่ก็ยังคงเกิดขึ้นและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตได้ กระดูกหักจากการตกในสำนักงานมีค่าใช้จ่ายพอ ๆ กับการรักษากระดูกหักที่เกิดจากการล้มในโรงงาน แม้ว่าการบาดเจ็บในสำนักงานส่วนใหญ่จะไม่ร้ายแรง แต่การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้วันทำงานหายไปซึ่งรบกวนการทำงานตามปกติ การทำงานในสำนักงานทำให้เกิดความกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากอันตรายที่เห็นได้ชัดเช่นพื้นลื่นหรือลิ้นชักแฟ้มที่เปิดอยู่สำนักงานสมัยใหม่ยังอาจมีอันตรายเช่นแสงที่ไม่ดีเสียงรบกวนเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบไม่ดีสารเคมีและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ปล่อยก๊าซและไอระเหย ความปลอดภัยในสำนักงานเป็นความรับผิดชอบของทุกคน มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักสองประการประการแรกคุณต้องเข้าใจว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้งานมีความปลอดภัย และประการที่สองคุณต้องตระหนักถึงวิธีการแก้ไขสภาวะที่ไม่ปลอดภัย หลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการทำงานอย่างปลอดภัยมากขึ้นในสภาพแวดล้อมสำนักงานของคุณ

PRICE
$ 24.95
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)

Satisfied CustomersOur Reviews

View All

Course Outline

 • 1. บทนำ    

 • 2. อันตรายสำนักงานทั่วไป    

 • 3. ที่จอดรถ    

 • 4. การตอบสนองฉุกเฉิน    

 • 5. เทคนิคการยกที่เหมาะสม    

 • 6. การรายงานการบาดเจ็บ    

 • 7. การรักษาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ    

 • 8. PPE    

 • 9. ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน    

 • 10. สรุป    

Learning Objectives

 • ระบุอันตรายในสำนักงานทั่วไปที่พนักงานออฟฟิศต้องเผชิญ ได้แก่ อันตรายจากการลื่นล้มการเดินทางและการตกอันตรายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์และอันตรายจากไฟฟ้าและไวไฟ
 • เข้ารับการฝึกอบรมการสื่อสารความเป็นอันตรายและใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยและฉลากเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัสดุที่คุณใช้
 • อธิบายการดำเนินการในกรณีฉุกเฉินในสำนักงาน
 • ใช้เทคนิคการยกที่เหมาะสมและรู้จักวิธีลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเคล็ดขัดยอกและสายพันธุ์
 • กำหนดกระบวนการรายงานการบาดเจ็บและระบุเวลาที่คุณควรรายงานการบาดเจ็บ
 • อธิบายว่าวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีรวมถึงการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมออกกำลังกายและงดสูบบุหรี่สามารถลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเจ็บป่วยได้อย่างไร
 • แสดงรายการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมที่จะใช้เมื่อเยี่ยมชมสถานที่ภายนอกสภาพแวดล้อมสำนักงาน
 • อธิบายนโยบายความปลอดภัยทั่วไป

  VIDEO TESTIMONIAL  Group Discount for Corporate Accounts

  Enroll Now
  Office Safety - International (Thai)
  $24.95

  Join our mailing list

  Get announcements, industry updates and promotional offers.

  Customer Reviews