Year End Sale 2022
Year End Sale 2022 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Recognizing Electrical Hazards Awareness (Czech)

Recognizing Electrical Hazards Awareness (Czech)

Jsme vystaveni elektřině každý den v práci i doma. Protože je to tak známá součást našeho života, je snadné se uspokojit a zapomenout, že elektřina může být nebezpečná - dokonce i smrtelná. Než se naučíte, jak se chránit před elektřinou, musíte pochopit, jak působí a jaké jsou její nebezpečí. Proto se účastníte tohoto kurzu.

PRICE
$ 14.95
DURATION
14 min
LANGUAGE
Czech
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-1953
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Recognizing Electrical Hazards Awareness (Czech)

  • 1. Úvod    

  • 2. Jak funguje elektřina    

  • 3. Elektrické podmínky    

  • 4. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem    

  • 5. Sekundární nebezpečí    

  • 6. souhrn    

Learning Objectives

Recognizing Electrical Hazards Awareness (Czech)

  • Připomeňme si, jak funguje elektřina.
  • Definujte klíčové elektrické pojmy.
  • Uvědomte si, proč dochází k elektrickým nehodám.
  • Připomeňte si nebezpečí spojená s elektrickým nebezpečím.

Our Reviews

View All

Recognizing Electrical Hazards Awareness (Czech)

ENROLL NOW $14.95
Customer Reviews