Start Your OSHA 10 & 30 Courses with a Free Study Guide! Download Now!

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)

Er zijn een aantal manieren waarop u blootstelling aan chemicaliën kunt voorkomen. Door bijvoorbeeld over te schakelen op onderhoudsvrije batterijen, wordt het risico op blootstelling aan zwavelzuur dat kan optreden tijdens batterijonderhoud verkleind. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM's, zoals gezichtsbescherming, veiligheidsbril of -bril en een schort, kan uw huid en ogen verder beschermen tegen blootstelling aan chemicaliën als er per ongeluk vrijkomt. Helaas is er altijd een risico op blootstelling, hoeveel voorzorgsmaatregelen u ook neemt. Als u bent blootgesteld aan een chemische stof, kunt u oogdouches en nooddouches gebruiken om verontreinigingen uit uw ogen, gezicht of lichaam te spoelen. Oogspoelingen en nooddouches zijn een vorm van EHBO-uitrusting die u kunt gebruiken bij een incident. Houd er rekening mee dat ze geen vervanging zijn voor veiligheidsmaatregelen en goede werkmethoden. Uw werkgever is ervoor verantwoordelijk dat er oogdouches en nooddouches beschikbaar zijn als u wordt blootgesteld aan bijtende stoffen, sterk irriterende stoffen en andere schadelijke chemicaliën.

PRICE
$ 29.95
LANGUAGE
Dutch
CEU
CEU 0.0
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)

Satisfied CustomersCourse Outline

  • 1. Invoering    

  • 2. Belang van wimpers en nooddouches    

  • 3. Verwaarlozing herkennen    

  • 4. Problemen oplossen    

  • 5. Beste praktijken    

  • 6. Overzicht    

Learning Objectives

  • Stel vast waarom het belangrijk is om snel en gemakkelijk toegang te hebben tot oogdouches en nooddouches.
  • Bepaal hoe u veelvoorkomende problemen met oogdouches en nooddouches kunt verhelpen.

VIDEO TESTIMONIALGroup Discount for Corporate Accounts

Enroll Now
Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)
$29.95

Join our mailing list

Get announcements, industry updates and promotional offers.

Customer Reviews