Year End Sale 2022
Year End Sale 2022 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)

Er zijn een aantal manieren waarop u blootstelling aan chemicaliën kunt voorkomen. Door bijvoorbeeld over te schakelen op onderhoudsvrije batterijen, wordt het risico op blootstelling aan zwavelzuur dat kan optreden tijdens batterijonderhoud verkleind. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM's, zoals gezichtsbescherming, veiligheidsbril of -bril en een schort, kan uw huid en ogen verder beschermen tegen blootstelling aan chemicaliën als er per ongeluk vrijkomt. Helaas is er altijd een risico op blootstelling, hoeveel voorzorgsmaatregelen u ook neemt. Als u bent blootgesteld aan een chemische stof, kunt u oogdouches en nooddouches gebruiken om verontreinigingen uit uw ogen, gezicht of lichaam te spoelen. Oogspoelingen en nooddouches zijn een vorm van EHBO-uitrusting die u kunt gebruiken bij een incident. Houd er rekening mee dat ze geen vervanging zijn voor veiligheidsmaatregelen en goede werkmethoden. Uw werkgever is ervoor verantwoordelijk dat er oogdouches en nooddouches beschikbaar zijn als u wordt blootgesteld aan bijtende stoffen, sterk irriterende stoffen en andere schadelijke chemicaliën.

PRICE
$ 24.95
DURATION
18 min
LANGUAGE
Dutch
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2248
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)

  • 1. Invoering    

  • 2. Belang van wimpers en nooddouches    

  • 3. Verwaarlozing herkennen    

  • 4. Problemen oplossen    

  • 5. Beste praktijken    

  • 6. Overzicht    

Learning Objectives

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)

  • Stel vast waarom het belangrijk is om snel en gemakkelijk toegang te hebben tot oogdouches en nooddouches.
  • Herken oogdouche en verwaarlozing van een nooddouche.
  • Bepaal hoe u veelvoorkomende problemen met oogdouches en nooddouches kunt verhelpen.
  • Leg uit hoe u veilig oogdouches en nooddouches kunt gebruiken.

Our Reviews

View All

Using Eyewashes and Emergency Showers - International (Dutch)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews